سیدو یعنی :

Seed + Do

یعنی یه بذر که تلاش میکنه راهشو پیدا کنه

معرفی سیدو توسط نویسنده در سال انتشار کتاب (1396):