امید گاهی هزار دالان دارد به بلندی شب یلدا
قراره قصه ی آسیاب صدسال مدفون شده رو بشنویم و ببینیم که الان زنده و سرپاست چون مردی باور نکرد امید افسانه‌ست
و به صبح بعدِ یلدا اعتقاد داشت

در کنارش کمکتون می کنم دالان های امید و اراده رو بشناسید و راهکار برای زنده نگه داشتنش و جهت بخشیدن به اون

در نهایت قراره سیاهچاله های ناامیدی و راه گذر رو یاد بگیریم و بفهمیم چطور یه سحابی بعد از مرگش میتونه تبدیل به نور بشه یا سیاهچاله
اینطوری براتون میگم یاد کدام ناامیدی باید رها بشه و تولد دوباره چطوری از طریق نور امید شکل میگیره…

10+